Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ, ДИАГНОСТИКА

Прегледи

В клиниката се извършват първични и вторични прегледи на пациенти по НЗОК, както и платени прегледи на пациенти с хирургични заболявания.


Диагностика

За диагностициране и лечение на пациентите се прилагат хематологични, биохимични, хемостазеологични, кръвно-газови, имунологични, радиоизотопни и образни изследвания, ендоскопски, ЯМР и редица други.