Бърза помощ

Начало / Структура / Спешна хирургия / Първа хирургична клиника

ПЪРВАВА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

Първа хирургическа клиника е водеща в страната в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха, заболявания на медиастинума (средностението) и белия дроб, непроходимост на гастро-интестиналния тракт.

Първа хирургична клиника е разположена на 4 етаж в централния корпус на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и е част от секцията по обща, висцерална и спешна хирургия към болницата. В клиниката се оказва 24-часова всестранна квалифицирана спешна и планова хирургична помощ, главно в областта на коремната и гръдна област, а от 2008г. и в панкреатичната хирургия, със собствен сектор по анестезиология и интензивно лечение.

Дългогодишният опит, безотказният амбулаторен прием и хоспитализация за своевременна диагностика и лечение и изградената тактика и стратегия са основата на добрите резултати от лечението.

Оперативната дейност се извършва в Централния операционен блок по спешна хирургия, който е оборудван с най-съвремнна конвенционална и лапароскопска апаратура.