Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Екип на отделението по Ендоскопия и функционална диагностика


Д-р Габриела Манова

Д-р Габриела Манова - н-к отделение

 • Завършила медицина 1984г. в МА- София.
 • През 1986г. е назначена с конкурс в Отделение по Спешна ендоскопия и функционална диагностика в УМБАЛСМ "Пирогов".
 • От 1999г. е началник на Отделение по Ендоскопия.
 • През 2003г. е н.с 1ст, 2011г. - главен асистент.
 • Квалификация: Притежава свидетелства за професионална квалификация от Медицински Университет - София за всички нива ендоскопска дейност – конвенционална и интервенционална ендоскопия и ЕРХП- свързани интервенционални ендоскопски процедури.
 • Член е на Българското Дружество по Гастроентерология, Гастроинтестинална ендоскопия и ехография и Българската асоциация по Рентгенология, както и на CIRSE.
 • Дисертация: През 2011 защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" на тема "Стентиране на малигнени езофагеални процеси".
 • Има 25 публикации в наши и чужди специализирани медицински списания.
 • Участие в над 60 български и международни научни форуми с 45 участия с доклади
 • Владее отлично френски, добре английски и руски

Начало на страницата

Ивелина Нушева

Ивелина Нушева - Старша медицинска сестра

 • Полувисше медицинско образование 1992г. в София
 • През 2003г. завършва висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър - специалност „Здравни грижи”.
 • Работи в УМБАЛСМ „Пирогов” като медицинска сестра от 1993г.
 • Oт 2007г е старша сестра.
 • Участваща активно в квалификационни курсове.
 • Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Начало на страницата

Работещите в отделението специалисти са преминавали курсове за индивидуално обучение във водещи центрове в страната и чужбина. Трима от тях притежават специалност Образна диагностика, както и свидетелства за професионална квалификация за всички нива ендоскопска дейност от МУ – София. Те имат изключителен опит в спешната ендоскопия и са викани като консултанти в други болници при пациенти с гастроинтестинално кървене.

В отделението работят още 6 сестри и двама санитари.