Бърза помощ

Диагностика, прегледи, клинични пътеки

Обемът на работа включва диагностични ендоскопски прегледи и терапевтични манипулации на целия стомашно-чревен тракт. Методите на работа и използваните техники отговарят изцяло на българските и световни медицински стандарти.

  • Диагностични гастроскопии и колоноскопии с биопсиране
  • Ендоскопско спиране на кървене при  кървящи язви и др.
  • Склерозация и връзково лигиране на варици на хранопровода
  • Ендоскопски полипектомии и АПК на доброкачествени образувания на стомах и дебело черво
  • Ендоскопски дилатации и протезиране на доброкачествени и злокачествени стенози на хранопровод и дебелото черво
  • Ендоскопска перкутанна гастростома
  • Диагностика на хеликобактерна инфекция
  • Ендоскопска диагностика на заболяванията на жлъчната система и панкреаса – ендоскопска холангиопанкреатография
  • Миниинвазивни манипулации за преодоляване на механичен стоп на жлъчните пътища – жлъчни камъни, тумори и др.- папилотомия, екстракция на жлъчни камъни, поставяне на протези в жлъчните пътища

Клинични пътеки

Всички гастроентерологични и хирургични клинични пътеки, за които Болницата има сключен договор с НЗОК и в които е включено ендоскопско изследване.

Пълен списък на клиничните пътеки