Бърза помощ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОСКОПИЯ И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

Отделението по Ендоскопияв УМБАЛСМ „Пирогов” е създадено през 1975г. като първото в България обособено ендоскопско звено. От създаването си и до сега задачата му е да извършва диагностична и лечебна дейност при пациенти със спешни и хронични заболявания на стомашно-чревния тракт:

  • болка,
  • кървене,
  • механична жълтеница,
  • възпалителни, доброкачествени и злокачествени заболявания на:
    • хранопровода,
    • стомаха,
    • дебелото черво и жлъчната система, налагащи незабавен преглед и манипулации.

Средногодишно за последните 10 г. в oтделението се извършват по 4 500 - 5 000 ендоскопски прегледи и манипулации. То е структурирано така, че да отговори на специфичните нужди на болницата, продиктувани от денонощния режим на работа и спешния пациентски поток, като осигурява спешна висококвалифицирана денонощна медицинска помощ.


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОСКОПИЯ И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА

Медицинска апаратура:

Отделението е оборудвано е със съвременна ендоскопска апаратура, произведена след 2005г - видеосистеми с видеогастроскопи, видеоколоноскопи, терапевтични видеодуоденоскопи, електрохирургични апарати, модерни ендоскопски аксесоари за миниинвазивни интервенции.