Бърза помощ

Начало / Структура / Спешна хурургия / Операционен блок / Екип

Екип

Екип на Операционен блок

Екип на операционния блок

Екип на Операционен блокЕкип на Операционен блок

Лекари анестезиолози Анестезиологични сестри

д-р Петър Антов  началник Централен операционен блок, Коремен сектор  
• Роден 1956г. в гр. София.
•Висше образование - медицина в МА - София през 1986г.
•1983-1987 - ординатор хирург ПОБ Благоевград.
•Между 1987-1995 ординатор във Втора хирургия, "Пирогов".
•1995-2011 началник приемно отделение (шеф-екип) - Втора Хирургия.
•От 2009 г. - до момента, началник Централен операционен блок - коремна хирургия.
•Придобива специалност обща хирургия през 1991г.
•Следдипломни курсове по спешна съдова хирургия в НКБ, жлъчно-чернодробна хирургия в ИСУЛ, пластично-възстановителна и естетична хирургия в МА - София, гръдна хирургия в МА - София, лапароскопска хирургия в МА - София.
 

Начало на страницата

 д-р Ивайло Иванов Серкеджиев - началник на анестезиолозите в Централен операционен блок по спешна хирургия

д-р Ивайло Иванов Серкеджиев е роден  на 18 февруари 1967 година.
Завършва МУ- гр. София през 1990 година.
През месец май 1996 година придобива специалност "Анестезия и интензивно лечение".
Започва професионалната си кариера в на 01. 11. 1991 година в общинската болница в гр. Дупница. Там работи до 01. 03. 1995 година.
От началото на месец март 1995 година заема длъжност анестезиолог-реаниматор в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
д-р Серкеджиев е преминал:
- тримесечно индивидуално обучение по "Анестезия и интензивно лечение в гръдната хирургия" във ВМА през 1992 г.
- индивидуално обучение по "Анестезия и интензивно лечение в кардиологията" в Клиниката по кардиология на Медицинска академия през април 1993 г.
- индивидуално обучение по "Анестезия и интензивно лечение в коремната хирургия" в периода януари - април 1994 г. във Втора хирургична клиника на Медицинскйа академия.
През 2003 година има специализация в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в Университетската болница по гръдна хирургия в Хайделберг, Германия.
Професионалните му интереси са в областта на анестезията и интензивното лечение в гръдната хирургия.
Владее английски и немски. 


 

Начало на страницата