Бърза помощ

Начало / Структура / Спешна хурургия / Операционен блок

ЦЕНТРАЛЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК ПО СПЕШНА ХИРУРГИЯ

Централният операционен блок по спешна хирургия е разкрит на третия етаж на площ около 550 кв. м. Разполага с:

  • 4 големи операционни;
  • 2 спешни операционни зали – А и Б
  • 2 малки операционни зали.

Разкритите 8 операционни зали са обособени, както следва:

  1. Четири големи операционни зали, оборудвани за най-голям обем оперативна интервенция, вкл. лапароскопска, поемат плановите операции на четирите хирургични клиники с голям и среден обем.
  2. Една от тях е допълнително оборудвана за извършването и на гръдни операции.
  3. Спешна А – оборудвана за голям обем оперативни интервенции. В нея се извършват операции на спешно болни, постъпили в СПКО.
  4. Спешна Б – в нея се извършват оперативни интервенции на възникнали спешни състояния от клиниките и гинекологичен кабинет и при нужда (извънредна ситуация) от СПКО.
  5. Двете малки операционни зали – за извършване на операции със среден и малък обем (миниинвазивни), независимо от основната оперативна програма. Те са ситуирани за обслужване от един анестезиологичен екип.

Така разкритите операционни могат да обезпечат извършване на двойно по-голям обем оперативна дейност от сегашния, без нарушаване на графика на плановите операции.

Всички зали са оборудвани за извършване на оперативна дейност в целия обем на спешната хирургия и могат при нужда да поемат извънредни спешни състояния.