Бърза помощ

Екип на отделението

Персонал Клиника по клинична патология


Д-р Надка Тренчева

Д-р Надка Тренчева - началник отделение

 • Завършва медицина в гр.София МУ през 1972 г.;
 • Стаж в специалността от 1976 г. до 2011 г. като ординатор в отделението ,а от 1997г. като началник отделение;
 • Специалност: Трансфузионна хематология към И-т по Трансфузионна хематология и кръвопреливане 1983 г.;
 • Две рационализации, 30 публикации на тема консервиране и съхранение тъканни графт продукти;
 • Участия във Български и международни форуми;
 • Член на УС на БАТБ и член на ЕАТБ;
 • Владее руски, ползва английски език;
 • Издаден каталог "Биотрансплантати в медицинската практика"

Начало на страницата

Д-р Емилия Цветанова Шарова

Д-р Емилия Цветанова Шарова

 • Завършва медицина в МУ – гр. София през 1996 г.;
 • Стаж в отделението от 1997 до момента;
 • Специализира - Обща и клинична патология към Клиника „Клинична патология и отд. Консервиране на тъкани” от 2008 г.;
 • Две рационализации, 30 публикации на тема консервиране и съхранение тъканни графт продукти;
 • Член на БАТБ, ЕАТВ;

Начало на страницата

Ст.м.с Стефка Димова

Ст.м.с Стефка Димова

 • Завършва ЦПМИ в гр. София през 1980 г. с придобита специалност фелдшер;
 • Стаж в отделението от 2002 г. до момента;
 • Завършва ФОЗ към МА през 2008г. и придобива образователно - квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Здравни грижи".
 • През 2010 г. завършва магистратура към ФОЗ с призната образователна степен "Магистър" в УЗГ;
 • Член на БАСЗГ
 • До момента има 15 квалификационни курса за следдипломно обучение;

Начало на страницата