Бърза помощ

Дистрибуция на графт продукти

Дистрибутирането на графт продуктите се осъществява чрез предварително попълнен документ "искане" от лекуващия лекар с точно упоменаване на вида и количество на графт продукта.