Бърза помощ

Диагностика. Лаборатории.

Диагностика

Отделение Консервиране на тъкани използва в производствения си процес микробиологична и серологична лаборатории за извършване на специализирани изследвания и център за радиационно облъчване на произведените графт продукти.

Видове изследвания:


  • серологичен контрол: сифилис, хепатит В, хепатит С, спин;
  • микробиологичен контрол: предварителен – по време на работа и текущ – по време на съхранение на графт продуктите и контрол на работните помещения;
  • задължителен сертификат за радиационно облъчване;
  • контрол върху процеса на сублимационно сушене и записване в работен журнал;
  • контрол на остатъчна влажност след процеса на сушене;
  • търговски документ за годност проверен от ДВСК при получаване на ксено материалите за обработка.
Тъканна банка. Оборудване.