Бърза помощ

Клинична и хирургична компетентност

Клинична компетентност

Специалистите в Отделение Консервиране на тъкани са добре подготвени теоретически и практически за работа в съответната област.Всички притежават сертификати за експлантация на тъкани, посещават редовно обучения организирани от ИАТ, научни форуми и конгреси от международен характер.В отделението се провеждат редовно колегиуми, на които се дебатират новости относно промяна на СОП, въвеждане и обработка на нови графт продукти, нови правила на асептика и антисептика, обучение с нови апаратури и др.


Хирургична компетентност

От един донор могат да се получат около 30 графт продукта.

В Тъканна банка се произвеждат алографт и ксенографт продукти.

Алографтите се обособяват в няколко групи:

  • Кожен ало и ксенографт продукт – тяхното приложение е взаимодопълващо се.Намират приложение като покривен материал и комбинирано с автопластика при болни с обширни изгаряния.
  • Към същата група принадлежи и алоамниона , който намира приложение при изгаряния на нежните части на лицето и тялото, и повърхностни дефекти на окото. Отделя се от плацентата на родилката.
  • Друга група, това са мекотъканни продукти - фасция лата и пъпна връв. Те намират приложение в неврохирургията като пластичен материал и при травматични увреждания.
  • Най – голяма група алографт продукти са костно- сухожилните – това са флексорни сухожилия на ръката, пателарни, ахилесови. Те участват във възстановяване на двигателната функция на засегнатия мускул, възстановяване на връзките на колянната става, фиксиране свода на стъпалото.
  • Костни алографт продукти. Те биват кортикални и спонгиозни.
    • Кортикалните могат да се оформят като цели – хумерус, фемор, тибия, фибула, отделни фрагменти от цяла кост, диафизи и шпанове с различни размери, стружки и кортикално брашно.Намират приложение като фиксатори при фрактури и биостимулатори при метална остеосинтеза.
    • Спонгиозните алографт продукти са оформени във вид на кубчета около един кубически сантиметър и служат за запълване на костни дефекти като стимулатори на остеогенезата.

Ксенографт продукти – ксеноперикард и ксенокожа – доставят се от животни.Имат слаба антигенна активност. Използват се в неврохирургията, при дефекти на коремна стена, изгаряния.

Графт продукти

Отделение Консервиране на тъкани

Отделение Консервиране на тъкани

Отделение Консервиране на тъкани

От 2008 г. към отделението е разкрит сектор Очна банка. Целта на този сектор е осигуряване на роговична тъкан необходима за трансплантация в офталмологията.


Отделение Консервиране на тъкани Отделение Консервиране на тъкани