Бърза помощ

Отделение Консервиране на тъкани

Отделение Консервиране на тъкани /Тъканна банка/ е специализирано звено разположено на територията на болницата.

Това е високотехнологично отделение имащо научен и производствен характер. Създадено 1960 година, то е единствения център в България, в който се извършва цялостен цикъл на производство, от вземане на съгласие от близките за донорство до крайния продукт – производство на графт продукти използвани за лечение на болните.

Отделение Консервиране на тъкани предоставя тези продукти за лечение на всички болници в цялата страна.

Основна цел на отделение Консервиране на тъкани е подбор на подходящ донор, експлантиране, обработка, преработка, съхранение и дистрибутиране на тъканни графт продукти за лечение.

Основна мисия – осигуряване на графт продукти за лечение на болните в България.

Екипът работещ в отделението са членове на БАТБ и ЕАТБ.

Отделение Консервиране на тъкани е разделено на два сектора – Тъканна банка и Очна банка.

Съвременната апаратура, с която разполага отделението позволява да се извършват високоспециализирани процеси, гарантиращи качеството на произвежданите графт продукти.


Операционната зала е оборудвана по съвременен стандарт в съответствие на СОП за добра операционна практика.Екипът е подготвен за извършване на експлантация


Тъканна банка. Оборудване.

Предимства за пациента

В България и в частност в болницата, отделението е самостоятелно профилиран сектор, който извършва цялостен цикъл на вземане, обработка, преработка, съхранение и дистрибутиране на графт продукти.

Eкипът се съобразява и спазва изискванията и методите на работа на ЕАТБ и има изработени СОП , които гарантират качество на продуктите.

Предимството на отделението е това, че се намира на територията на болница със спешен характер и това би допринесло за увеличаване броя на потенциалните донори, което е основен критерий за развитие на донорството и осъществяване на благородната цел да бъдем в помощ за лечение на болните