Бърза помощ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И КОНСЕРВИРАНЕ НА ТЪКЪНИ

Дейността на клиниката по клинична патология и консервиране на тъкани се осъществява в три специализирани отделения:

  1. Отделение по обща и клинична патология, което извършва диагностична дейност, включваща биопсии, гефрири, цитологии и аутопсии.
  2. Отделението по съдебна медицина, в което се извършват съдебномедицински аутопсии на починалите от насилствена смърт след лечение в болницата казуси на убийства, самоубийства и нещастни случаи. Изработват се и експертизи по следствени и съдебни дела.
  3. Oтделението консервиране на тъкани извършва подбор на подходящ донор, експлантиране, обработка, преработка, съхранение и дистрибутиране на тъканни графт продукти за лечение на болни в цяла България. Oтделението по консервиране на тъкани е единственият център в България, в който се извършва цялостен цикъл на производство, от вземане на съгласие от близките за донорство до крайния продукт –производство на графт продукти, обособени в два сектора - Тъканна банка и Очна банка. Екипът работи по методите на ЕАТБ и има изработени СОП , които гарантират качество на продуктите.