Бърза помощ

ПАРАКЛИНИЧНИ СТРУКТУРИ

В Пирогов можете да разчитате на комплексна и професионална диагностика в звената по образна диагностика , клинична лаборатория, лаборатория по клинична микробиология, клинична патология, консервиране на тъкани, трансфузионна хематология и имунология.

Диагностичните звена са оборудвани с необходимата съвременна апаратура за извършване на качествени изследвания и получаване на точни резултати, необходими за лечението на пациентите.