Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Трансфузионна хематология и имунологияпроф. д-р Фани Георгиева Мартинова

Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, д.м.н. - н-к отделение

 • Образование:
  • 1965 -1972 г. - висше образование по специалност медицина във ВМИ - София
  • 2002 – 2004 г. - магистратура по здравен мениджмънт в МУ – София
 • Придобити специалности в България::
  1. Трансфузионна хематология - 1980 г.
  2. Клинична имунология – 1996 г.
 • Специализация в чужбина: в Белгия и Франция (програма “Темпус”) по проблемите на HLA типизиране при трансплантации на тъкани и органи (1991-1992).

 

Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн ...[+]

Начало на страницата

доц. д-р Веселина Николова Трънкова

доц. д-р Веселина Николова Трънкова, д.м.

Образование и специализации

 • 1968 – 1976 - Висше образование - Висш медицински институт "Н. И. Пирогов", Одеса, специалност - медицина
 • 1976 – 1978 -  Клинична ординатура по специалност офталмология към Одеския медицински институт "Н. И. Пирогов"
 • 1978 – 1980 - Специализация в НИИ по очни болести и тъканна терапия "акад. В.П. Филатов", Одеса и разработка на дисертационен труд на тема: "Разпределение на HLA антигените и някои имунологични показатели при болни с тумори и псевдотумори на орбитата и меланобластома."
 • 1981 - Придобиване на научна степен "кандидат на медицинските науки" - ВАК, Москва - призната от  ВАК, София през 1985г.

Професионално развитие

 • 1982 – 1985 - Ординатор в Отделение по кръвопреливане и имуногенетика, НИСМ "Н.И. Пирогов", София
 • 1985 – 1989 - н.с. II ст. в Отделение по кръвопреливане и имуногенетика, НИСМ "Н.И. Пирогов", София
 • 1989 – 2007 - н.с. I ст. в Отделение по кръвопреливане и имуногенетика, МБАЛСМ "Н.И. Пирогов", София
 • 2007 - до настоящия момент - ст. н. с. II ст. в Отделение по трансфузионна хематология и имунология

Членство:

 • 1986 - Съюз на учените в България, секция "Медицина"
 • Член на БЛС

Начало на страницата

д-р Евгения Методиева Шурлиева

Д-р Евгения Методиева Шурлиева

Образование и специализации

 • 1984 0 1990 - висше образование, специалност медицина, МУ – София
 • 1994 – придобита специалност "Трансфузионна хематология"
 • 2006 – участие в конгрес на Американската асоциация на кръвните банки
 • 2008 – участие в Европейското училище по трансфузионна медицина

Професионално развитие

 • 1990 – 1991 – ординатор във Вътрешно отделение в Общинска болница – Радомир
 • От 1991 г. до настоящия момент – ординатор в отделение по трансфузионна хематология и имунология

Начало на страницата

Дорослава Любомирова Абаджиева

Биолог Дорослава Любомирова Абаджиева-Георгиева

Образование и специализации:

 • 1978 – 1983 – висше образование, специалност молекулярна и функционална биология, със специализация биофизика и радиобиология – СУ «Климент Охридски»
 • 2003 – Курс за СДО «Флоуцитометрични микросферови методи в експериментална и клинична имунология»
 • 2009 - Курс за СДО "Флоуцитометрия: Дигитална платформа и софтуер FACS Diva"

Професионално развитие

 • 1984 – 1987 – биолог- специалист в Институт по генетика- БАН
 • От 1984 до настоящия момент – биолог в отделение по трансфузионна хематология и имунология

Начало на страницата

Нина Aндонова Алиоски

Ст.м.л. Нина Андонова Алиоски


Образование и специализации

 • 1994 – 1996 – медицински колеж – МУ – специалност медицински лаборант
 • 1999 – 2001 – Факултет по обществено здраве – МУ – София – специалност „Обществено здравеопазване”
 • 2007 – 2010 – Философски факултет, СУ „Климент Охридски” – специалност "Клинична и консултативна психология"

Специализации: 2006 и 2007 - Участие в работни срещи „Новости и нововъведения в HLA типизирането PCR-SSP” – Виена


Професионално развитие

 • От 1996 г. до настоящия момент е медицински лаборант в отделението по трансфузионна хематология и имунология
 • От 2008 г. е старши медицински лаборант в отделението по трансфузионна хематология и имунология

Начало на страницата