Бърза помощ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ - ЕКИП

Екип на Лаборатория по клинична микробиология


доц. д-р Магдалена Иванова Лесева

Доц. Д-р Магдалена Иванова Лесева - началник Лаборатория

 • Завършва медицина в гр. София през 1982 г.
 • Стаж: 1982г. -1984 г. участъков лекар в Окръжна Работническа Болница, гр. Перник; в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”от 1984 г до понастоящем, като клиничен микробиолог: Аспирант в отделението по Клинична Микробиология (1984г.-1987г.); последователно – асистент и главен асистент (1987г.-1999 г.), доцент от 1999 г., след 2003 г. – началник Лаборатория.
 • Специалност – микробиология, в МА – София от 1988 г.
 • Публикации: Тридесет и девет публикации в научни списания, като единадесет от публикациите са в чуждестранни списания. Тематиката е свързана с инфекции при пациенти с изгаряне и други основни заболявания.
 • Участия във форуми: 61 участия в конгреси, конференции и други научни форуми, като12 участия са в международни научни конгреси и конференции. Курсове за квалефикация: 10 броя
 • Членство:
  • Българско Дружество по Медицинска Микробиология
  • Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ)
  • Европейско Дружество по Химиотерапия и инфекциозни болести (ESCMID)
  • Средиземноморски клуб изгаряне (MBC)
  • Българско Дружество по Изгаряне и Пластична Хирургия
  • Български Лекарски Съюз
  • Клуб на Bio-Merieux
  • БулНозо
 • Владее авглийски и руски език
 • Дисертаця: "Проучване на бактериалната микрофлора при болни с термична травма", 1987 г .
 • Допълнителни Опитности и Отговорности:
  • Консултации по антибиотична терапия;
  • Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати;
  • Председател на Комисията по контрол на ВБИ и на подкомисията по антибиотична политика към Комисията по лекарствена политика на Болницата;
  • Разработване на Антибиотичната Политика на Болницата и отделните и клинични звена;
  • Периодично, заедно с началника на Болничната Аптека, извършване на анализи на антибиотичната консумация в Болницата.

Начало на страницата

д-р Цано Маринов Чалашканов

Д-р Цано Маринов Чалашканов –замесник началник. Главен асистент

 • Завършва медицина в гр. София през 1996 г.
 • Работи като ординатор вътрешни болести 1997-1998/окръжна болница-гр.Ловеч/. Като лекар микробиолог в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”: асистент (1998г.-2008 г.),след 2008 г. главен асистент
 • Специалност – микробиология, в МУ – София от 2002 г.
 • Публикации: 8 публикации в научни списания, като 1 от публикациите е в чуждестранно списание. Тематиката е свързана с вътреболнични инфекции при пациенти с хирургични и неврохирургични заболявания.
 • Участия във форуми: 31 участия в конгреси, конференции и други научни форуми, като 4 участия са в международни научни конгреси и конференции.
 • Членство:
  • Член на Българското микологично дружество
  • Член на клуба на Biо-Merieux
  • Член на Българската асоциация на микробиолозите
  • Член на Българското дружество по медицинска микробиология
  • Член на ESCMID
  • Член на Български Лекарски Съюз
  • БулНозо
 • Владее авглийски и руски език
 • Курсове за квалефикация- 8 броя
 • Допълнителни Опитности и Отговорности:
  • Консултации по антибиотична терапия в отделенията по детска хирургия,неврохирургия и урология;
  • Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати.

Начало на страницата

д-р Елена Михайлова Замфирова-Попова

Д-р Елена Михайлова Замфирова-Попова

 • Завършва медицина в гр. София през 1981 г.
 • Стаж от 1981-1985 г. ХЕИ гр.Лом-микробиолог; 1985-1995 г.СХЕИ гр.София-ординатор в микробиологична лаборатория; 1995-2003 г.СХЕИ гр.София-началник отдел Медицинска микробиология и ръководител лаборатория Бактериология; от 2003 г.УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – лекар-микробиолог.
 • Специалност – микробиология, в МА – София от 1991 г.
 • Публикации: Четири публикации в научни списания. Тематиката е свързана с причинители на ентероколити,язвена болест,перитонити,при пациенти с изгаряне и други основни заболявания.
 • Участия във форуми: 16 участия в конгреси, конференции и други научни форуми, като 1 участие е в международна работна среща.
 • Членство:
  • Българско Дружество по Медицинска Микробиология;
  • Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ);
  • БулНозо;
  • Българско микологично дружество;
  • Български Лекарски Съюз.
 • Владее авглийски и руски език.
 • Курсове за квалефикация-20бр.-микробиологична,серологична и флуоресцентна диагностика на бактериални инфекции,молекулярно-генетични методи, антибактериална и антимикотична терапия.
 • Допълнителни Опитности и Отговорности:
  • Консултации по антибиотична терапия;
  • Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати;
  • Член на Комисията по контрол на ВБИ.

Начало на страницата

д-р Ангел Николов Иванов

Д-р Ангел Николов Иванов

 • Завършва медицина в гр. София през 1997 г.
 • Стаж от 1999-2001 г. БАН гр.София-лекар; от 2007 г. УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – лекар-микробиолог.
 • Специалност – микробиология, в МА – София от 2008 г.
 • Публикации: една публикация в научно списание. Тематиката е свързана с причинители на ентероколити, ESBL-продуциращи салмонели.
 • Участия във форуми: 3 участия в конгреси, конференции и други научни форуми.
 • Членство:
  • Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ);
  • Български Лекарски Съюз.
 • Владее авглийски и руски език.
 • Курсове за квалефикация-12бр.-микробиологична,серологична и флуоресцентна диагностика на бактериални инфекции,молекулярно-генетични методи, антибактериална и антимикотична терапия.
 • Допълнителни Опитности и Отговорности:
  • Консултации по антибиотична терапия;
  • Мониторинг и клинични изпитания на нови антимикробни препарати.

Начало на страницата

Стефка Илиева Арабаджиева

Стефка Илиева Арабаджиева - Старши лаборант

 • Завършва през 1987г. ИЗПЗКССО „Д-р Н.Николаев” към ВМА гр. Варна със специалност медицински лаборант.
 • През 2009г. Завършва висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност "Управление на здравните грижи и преподавател по практика" в МУ – София, Факултет обществено здраве, специалност "Здравни грижи".
 • Стаж от 1987-1993г. като клиничен лаборант; от 1993-2010г., като хистологичен лаборант в УМБАЛ "Александровса", като пет години изпълнява длъжността старши медицински лаборант; от 2010 г. и понастоящем - УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов", старши лаборант
 • Курсове за квалефикация – 11бр.
 • Членство – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи от 2004г.

Начало на страницата