Бърза помощ

УЧЕБНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

В Лабораторията се извършва учебна, преподавателска и научно-изследователска дейност: участие в клинични изпитания; подготовка на доклади и научни статии за участие в научни форуми и публикации в медицинската литература и други.

Основна тематика, по която се работи:

  • водещи причинители на инфекции с различна локализация;
  • контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ;)
  • антибиотична резистентност;
  • антибиотична политика;
  • епидемиологични проучвания;
  • съвременна диагностика и лечение на MRSA и GISA инфекции;
  • MLSBir стрептококи и стафилококи;
  • HLAR Enterococci, PRP Streptococcus pneumoniae;
  • съвременна диагностика и лечение на инфекции от множествено резистентни Грам-негативни бактерии: ESBL-продуциращи Enterobacteriaceae, карбапенемаза-продуциращи Enterobacteriaceae и неферментативни Грам-отрицателни бактерии (НФГОБ), пан-резистентни НФГОБ;
  • молекулярни методи за епидемиологично типизиране на вътреболничните щамове S.aureus, P.aeruginosa и Acinetobacter baumannii и определяне принадлежността им към разпространени в България, Европа и в световен мащаб клонове.

Информационно обслужване: Лабораторията разполага с 5 компютъра, с които работят всички лекари и лаборанти. Използва се Националната информационна система КМНИ, работеща засега през интернет. Информация, която се обработва е: въвеждане на базата данни от ежедневната дейност на Лабораторията за анализ и обработка чрез КМНИ; административна; научни публикации, лекции, презентации.