Бърза помощ

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В лабораторията се извършват микробиологични изследвания както на материали от пациенти на Болницата, така и платени услуги на амбулаторни пациенти, насочени от лекуващия ги лекар. Микробиологични консултации се дават от лекарите, работещи в лабораторията, включително от началника, който е хабилитирано лице.


Видовете материали за изследване изброени по група на сложност

 1. Гърлен, назофарингеален, от устна кухина секрет
 2. Носен секрет
 3. Ушен секрет
 4. Очен секрет
 5. Урини за урокултура
 6. Еякулат, простатен, уретрален секрет
 7. Вагинален, цервикален секрет
 8. Изследване за Trichomonas vaginalis
 9. Изследване за хламидии
 10. Ранев секрет
 11. Материал за анаеробно изследване
 12. Храчка
 13. Анален секрет/ фецес - профилактично
 14. Фецес – диагностично
 15. Фецес – диагностично + за кампилобактер
 16. Хемокултура
 17. Проба от друго място
 18. Хемокултури
 19. Ликвори, пунктати, ексудати
 20. Количествено изследване на раневи биопсии
 21. Жлъчки
 22. Дренове, пъпни секрети, коремни ексудати
 23. Венозни катетри (венокати)
 24. трахео-бронхиални секрети, интубационни тръби
 25. Изследвания за кандида
 26. Идентификация рутинна и с miniApi, Bio-Merieux
 27. Антибиограма рутинна и с miniApi, Bio-Merieux
 28. Идентификация на Candida spp. с miniApi, Bio-Мerieux
 29. Антибиограма на Candida spp. с miniApi, Bio-Merieux
 30. Материали от болничната среда
 31. Материали от тъканна банка