Бърза помощ

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Лабораторията по клинична микробиология е изпълнител на болнична помощ по 116 клинични пътеки посочени в следната таблица:

7 8 26 28 29 30 32 33 34 36
38 39 45 50 51 54 55 60 66 68
70 76 79 85 90 91 92 94 96 101
104 127 129 130 145 146 147 149 149 150
151 152 153 154 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 168 169 171 172 172
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
183 184 185 186 187 188 1189 194 195 198
199 202 203 204 212 213 214 220 221 222
223 224 225 253 259 260 261 262 263 264
265 266 267 280 281 282 283 284 285 288
291 292 293 294 295 296        

Наличието на Лабораторията по клинична микробиология като структура в рамките на Болницата и на издаваните на шестмесечие сертификати от НЦЗПБ за успешно преминал външен контрол са задължително условие за сключване на договор на Болницата с НЗОК по посочените клинични пътеки.

Пълен списък на клиничните пътеки