Бърза помощ

ЕКИП НА КЛИНИКАТА

Екип на Клиника по образна диагностика


Вакантна - Началник клиника

Начало на страницата

Отделение по стационарна образна диагностика


доц. д-р Милан Петков Тотев

Доц Д-р Милан Петков Тотев д.м.
началник отделение по стационарна образна диагностика

 • Завършва медицина в МА София през 1982 г,
 • Стаж в Рентгеново отделение на Районна болница гр. Червен Бряг…от 1982. до 1985. Като: ординатор - рентгенолог,
 • Специалности Рентгенология (Образна диагностика )- МА София 1992г,
 • Публикации в научни списания 54 на брой на ралични теми от образната диагностика,
 • Участия във форуми в България и в чужбина,
 • Член на БАР, БАУМ, ESR, CIRSE,
 • Владее испански, английски, чешки, руски и сърбохърватски,
 • Дисертаци – една за научната и образователна степен "доктор".

Начало на страницата

Юлиана Константинова Янева

Юлиана Контантинова Янева - Старши рентгенов лаборант на Отделението по стационарна образна диагностика

- магистър по мениджмънт на здравните грижи

Начало на страницата

Отделение по спешна образна диагностика


д-р Христо Георгиев Галов

Д-р Христо Георгиев Галов
началник отделение спешна образна диагностика

 • Завършва медицина във Варна през 1986 г,
 • Стаж по специалността 25 години,
 • Специалности – рентгенология, обществено здраве и здравен мениджмънт,
 • Публикации в специализирани медицински издания и участия в медицински форуми - 25 бр,
 • Член на БАР и ЕАР,
 • Владее руски и английски език.

Начало на страницата

Сия Вескова Захова

Сия Вескова Захова - Старши рентгенов лаборант на Отделението по спешна образна диагностика

- магистър по мениджмънт на здравните грижи

Начало на страницата

Отделение МРКТУЗ


д-р Иван Стефанов Цандев

Д-р Иван Стефанов Цандев - началник отделение МРКТУЗ

 • Завършва медицина във София през 1985 г,
 • Стаж по специалността 26 години,
 • Специалност – рентгенология,
 • Специализации в Германия,
 • Публикации в специализирана периодика – 24 в най-разнообразни области на образната диагностика,
 • Участия във форуми – над 35 у нас и в чужбина,
 • Член на БАР, БАУМ, ESR,
 • Владее английски и руски език

Начало на страницата