Бърза помощ

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ.

Клинични пътеки

Образната диагностика е застъпена във всички клинични пътеки за които болницата има сключен договор с НЗОК.

Пълен списък на клиничните пътеки