Бърза помощ

ТЕРАПЕВТИЧНА ДЕЙНОСТ

В Клиниката един от основните сектори е този по интервенционална радиология. В него се извършва цялата гама изследвания и перкутанни манипулации включени в интервенционалната радиология като съдово-контрастни изследвания, емболизации, перкутанни дренажи на течни, гнойни и газови колекции, стентирания. РТА и др.

Трябва да се отбележи, че Клиниката по образна диагностика е единствената в страната, която напълно е специализирана в извънсъдовата интервенционална радиология и в която рутинно се извършва перкутанен дренаж и стентиране на жлъчните пътища кокто и стентиране на Гастро-интестиналната система - хранопровод , тънки и дебели черва. Процедурите в Клиниката се извършва под комбиниран рентгенов, КТ, ендоскопски и ултразвуков контрол.