Бърза помощ

ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Освен конвенционалните рентгенови изследвания и компютърната томография, в Клиниката са развити и области отговарящи на съвременното развитие на Oбразната диагностика, а именно:

  • спешна радиология,
  • неврорентгенология,
  • педиатрична радиология,
  • радиология на гастро-интестиналния тракт,
  • урорадиология,
  • радиология на мускуло-скелетната система,
  • ултразвуково изследване,
  • интервенционална радиология.

Това определя и водещата роля, както на болницата, така и на Клиниката, в развитието на рентгенологията, а по-късно и образната диагностика, в България.