Бърза помощ

Начало / Структура / Клиника по клинична патология / Отделение по обща и клинична патология / Екип

Екип на отделението

Отделение по обща и клинична патология


доц. д-р МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА

доц. д-р МАРГАРИТА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА – началник клиника

 • Завършва медицина в МА - София през 1964 г.
 • Специалности: патологоанатомия
 • Публикации в Национални и Международни конференции и конгреси, брой150
 • Член на:
  • Член на СНС по морфология на ВАК /Протокол №15/10.10.02г./
  • Рецензент 4 дисертационни трудове и на  7 участници в конкурс за доцентура.
  • Член на редакционната колегия на “Спешна медицина” от 1999г.до сега
  • Главен радактор на сп. Българска неврологична и психиатрична практика- 2004,2005г.
  • Зам.главен редактор на сп.”Българска медицинска практика”- 2003-2007г.
  • Член на редакционния съвет на сп„Българска медицина”-2010-2011г.
  • Дружество на Българските патолози, член на ръководството от 1996г. Председател на Дружеството  от 2001г -2009г.
  • Международно дружество по невропатология 1973-2003г.
  • Европейска асоциация на тъканните банки, 2000- и продължава.
  • Европейско дружество по патология, 1986-2011г. с прекъсване 1996-2002г.
  • Дружество по невропатология към EAP - 2006-2011 г.
 • Владее английски, руски, френски език

Начало на страницата

д-р НИЯ ИВАНОВА СЪРБЯНОВА
p>д-р НИЯ ИВАНОВА СЪРБЯНОВА – началник отделение

 • Завършва медицина в МУ – София през 1988 г.
 • Стаж от 1988 до 1990 – Ординатор патологоанатом, РБ гр. Ихтиман; 1990 до 1991 – Ординатор патологоанатом към ОБ “д-р Рачо Ангелов”; от 1991 до 2011 г. – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” – асистент, началник отделение.
 • Специалности – обща и клинична патология; цитопатология
  • 1991 – Научен сътрудник, ІІІ степен към отделение по патология;
  • 1994 – Специалност по патологоанатомия и цитопатология;
  • 1997 – Научен сътрудник, ІІ степен към отделение по патология;
  • 2001 – Професионална квалификация по цитопатология;
  • 2008 – Начуен сътрудник І степен към отделението по патология.
 • Публикации в Национални и Международни конференции и конгреси, 50 броя
 • Участия във форуми – Национални и Международни.
 • Член на „Българско дружество по патология”; Български лекарски съюз.
 • Владее френски, английски език

Начало на страницата

д-р ЙОНКО ЙОРДАНКОВ САВОВ

д-р ЙОНКО ЙОРДАНКОВ САВОВ

 • Завършва медицина в МИ – София, през 1986 г.
 • Стаж в гр.Ямбол, 1986 г. – ординатор-патолог;
  • 1987-1988 – асистент ВМИ „Павлов” – гр.Пловдив;
  • 1988-1990 – асистент катедрата по патология” – ВМИ-София, МА-МБИ;
  • 1990-2004 г. – последователно научен сътрудник ІІІ-ІІ ст. – И-т „Н.И.Пирогов” – София
 • Специалности – обща и клинична патология; цитопатология
 • Публикации в Национални и Международни конференции и конгреси, брой 52
 • Участия във форуми – научни форуми, 64
 • Член на „Българско дружество по патология”; Български лекарски съюз.
 • Владее английски език
 • Придобита квалификация: Имуноморфология, патология на мъжката и женската полова система, компютърна грамотност, патология на оториноларингологията, мениджмънт и здравна полотика, цитопатология и сертификат за цитодиагностика, кратък и пълен курс по Медицински ендокринология и гинекология

Начало на страницата

Ст. лаборант – Даниела Тодорова Котупова

Ст. лаборант – Даниела Тодорова Котупова

 • Завършва ЦИЗПК „Йорданка Филаретова” през 1984 г.;
 • Полувисш медицински институт – София през 1995г.;
 • през 2010г. Медицински университет, София – факултет по обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи”, магистър.
 • Стаж: в
  • Национален онкологичен център от 1984г. до 1989г. като хистологичен лаборант; в Патологоанатомично отделение при РНПИСМП „Н.И.Пирогов”;
  • от 1989 до 2000г. като хистологичен лаборант;
  • от 2000г. е Старши лаборант при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” отделение Обща и клинична патология.
 • Квалификации:
  • Сертификат „Техника за имунохистохимично изследване” – 2011 г.;
  • сертификат „Медицински лаборант” – 2009 г.;
  • сертификат „Практическо приложение върху имунохистохимични тестове”- 2009 г.

Начало на страницата