Бърза помощ

Начало / Структура / Параклиники / Клиника по клинична патология / Отделение по обща и клинична патология

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ И КОНСЕРВИРАНЕ НА ТЪКЪНИ

Ръководството на отделението се осъществява от доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, началник-клиника, д-р Ния Иванова Сърбянова, началник отделение и Даниела Тодорова Котупова, старши лаборант.

Диагностичната дейност на отделението "Обща и клинична патология" включва извършването на биопсии, гефрири, цитологии и аутопсии.

 • Цитология:
  • Цитологично изследване (цитонамазка) на спонтанно отделени материали;
  • Цитологично изследване (цитонамазка) от лаважна течност;
  • Цитологично изследване (цитонамазка) от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали взети чрез ТАБ;
  • Цитонамазки от цервикс утери.
 • Биопсично изследване:
  • Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия;
  • Хистобиопсично изследване след пункционна биопсия и четкови или щипкови биопсии;
  • Хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна биопсия от повърхностни органи или при ендоскопски методи.
 • Хистологично изследване – рутинно оцветяване с хемалаун-еозин;
 • Хистохимично изследване с над 20 оцветявания;
 • Имунохистохимично изследване с над 50 антитела;
 • Цитологично изследване с 6 оцветявания.

Отделение по обща и клинична патология Отделение по обща и клинична патология Отделение по обща и клинична патология

Университетската педагогична подготовка на доц. М. Каменова, богатата и разнообразна патология обхващаща почти всичките й клонове, образцовата орпганизация на работа основана на стандартизирани протоколи и съвременна методология на обработка на хистологичните материали определиха отделението като база за следдипломно обучение от 1995 г. За последните 10 години специализираха 11 души, 7 от които взеха специалност.

Същевременно отделението по обща и клинична патология се превърна в консултативен център с национално значение. Доц. М. Каменова е консултант в Тъканния комитет към СБАЛО, консултант-патоморфолог към Международен онкологичен център за диагностика и лечение на туморите; национален консултант по диагностика на туморите на нервната система, детски тумори и тумори на меките тъкани; консултира гастроинтестинални стромални тумори, чиято имунохистохимична диагностика е въведена от 2005 г., както и невроендокринни тумори в страната.