Бърза помощ

Екип на отделението

Отделение Съдебна медицина

В отделението работят двама лекари със специалност „Съдебна медицина” – д-р Александър Тодоров Минчев-началник отделение и д-р Теодора Боянова Шаранова, както и Полина Николаева Ангелова и Василка Кирилова Рангелова.


Д-р Александър Минчев

Д-р Александър Минчев - началник отделение

 • Завършва медицина в МУ-ВМИ-МФ-София през 1985  г.
 • Стаж в Катедра по "Съдебна медицина и Деонтология" от 1987  до 2000 г.. Като Главен асистент
 • Специалности: "Съдебна медицина" от 1992 г. в Катедра по "Съдебна медицина и Деонтология".
  • Специализация през 1996 г. във Фрайбург -Германия за ДНК анализ
 • Публикации в .брой над 30.на тема Съдебномедицинска травматология Съдебно-медицинска токсикология и др.
 • Участия във форуми:
  • у нас
   • Първи и Втори конгрес по Съдебна медицина и Криминалистика
   • Годишни национални съвещания по "Съдебна медицина"
  • в чужбина
   • 1993 г.-International Academy of Forensic Sciences- гр. Дюсердорф, Германия
   • 2004 -Balkan Academy of Forensic Sciences - гр. Серес, Република Гърция
 • Член на управителния съвет на "Научно дружество по Съдебна медицина и Криминалистика в Република България",  и член на International Academy of Legal Medicine and Social Medicine от 1994 г., International Association of Forensic Toxicologists от 1992 г., Balkan Academy of Forensic Sciences от 2004 г.

Начало на страницата