Бърза помощ

Отделение Съдебна медицина

През 1961 г. в и-т “Пирогов” се създава съдебномедицински кабинет, със завеждащ д-р Милко Василев, който кабинет през 1963 г. прераства в отделение. Впоследствие завеждащи отделение са били д-р Милко Василев (1963 - 1979 г.) и д-р Емилия Кирова (1979 – 1982 г.).

От 1982 г. отделението “Съдебна медицина”, е интегрирано в Катедрата по съдебна медицина при МФ-София и на практика от тогава до 2001 г. лекари от катедрата са командировани за по една календарна година в болницата, за аутопсиране на съдебномедицин-ските случаи.

Във връзка с реформата в здравеопазването и акредитацията на здравните заведения на 03.01.2001 г. отново е създадено Отделение “Съдебна медицина” в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

В него се извършват съдебномедицински аутопсии на починалите от насилствена смърт след лечение в болницата казуси на убийства, самоубийства и нещастни случаи. Изработват се и експертизи по следствени и съдебни дела.