Бърза помощ

За контакти

Н-к Клинична лаборатория +359 2 9154 232
Ст. медицински лаборант Зоя Мерджанова+359 2 9154 282
Регистратура:+359 2 9154 200
Лекари:+359 2 9154 239
Биолози:+359 2 9154 288
Спешна лаборатория:+359 2 9154 247
Вашето име:
e-mail за контакти:
Вашия въпрос:

Попълнете всички полета!