Бърза помощ

Екип на лабораторията

Екип на Клинична лаборатория


Отделение стационарна клинична лаборатория


д-р Веска Николова Петкова

д-р Веска Петкова

 • Завършва медицина в Медицинска Академия, гр.София, специалност Медицина през 1979г.
 • Стаж във:
  • Вътрешно отделение на районна болница гр. Годеч като лекар от 1981 до 1984г.
  • Стационарна Клинична лаборатория на МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” като лабораторен лекар от 1994 до 1998г.
  • Стационарна Клинична лаборатория на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” като началник отделение от 1998г. до момента
 • Придобива специалност “Клинична лаборатория” през 1992г.
 • Владее английски и руски език

Начало на страницата

Зоя Мерджанова

Ст. мед. лаборант Зоя Мерджанова

 • Завършва медицина в медицински колеж „Й.Филаретова”, гр.София, през 1967г.
 • Работи в УМБАЛСМ”Пирогов” от 1971г.
 • Стаж в клинична лаборатория на УМБАЛСМ”Пирогов” като старши медицински лаборатнт от 1998 г.
 • Придобита специалност медицински лаборант
 • Член на БАПЗГ и СЗД към болицата.

Начало на страницата

Отделение спешна клинична лаборатория


д-р Илиана Светославова Арнаудова

Д-р Илиана Арнаудова – н-к отделение Спешна Клинична лаборатория

 • Завършва медицина в Медицинска Академия, гр.София, специалност Медицина през 1977г 
 • Стаж във:
  • с.Нови хан като завеждащ СЗУ от 1977г. до 1978г
  • Катедра по Клинична лаборатория на МА-гр. София като клиничен ординатор от 1978 до 1982г.
  • Спешна клинична лаборатория на УМБАЛСМ”Пирогов” като лекар от 1983 до 1991г.
  • Спешна клинична лаборатория на УМБАЛСМ”Пирогов”  като н-к отделение  от1991 – до момента
 • Придобива специалност “Клинична лаборатория” през 1982г.
 • Владее английски и руски език

Начало на страницата