Бърза помощ

Начало / Структура / Параклиники / Клинична лаборатория / Ценоразпис на клинико-лабораторните изследвания

Ценоразпис на изследванията

УСЛУГА Цена
1 Вземане на кръв (венозна или капилярна), консумативи2.50 лв.
2 Пълна кръвна картина (18 показателя) с диференциално броене на микроскоп и СУЕ10.00 лв.
3 Пълна кръвна картина без диференциално броене и СУЕ7.00 лв.
4 СУЕ1.50 лв.
5 Диференциално броене на левкоцити6.00 лв.
6 Морфология на еритроцити6.00 лв.
7 Ретикулоцити6.00 лв.
8 Кръвна захар2.50 лв.
9 Кръвно- захарен профил7.00 лв.
10 Перорален глюкозотолерантен тест7.00 лв.
11 Hb A1c (гликиран хемоглобин)16.00 лв.
12 Урея2.50 лв.
13 Креатинин2.50 лв.
14 Общ белтък2.50 лв.
15 Албумин2.50 лв.
16 Пикочна киселина2.50 лв.
17 Билирубин - общ2.70 лв.
18 Билирубин - директен2.70 лв.
19 Холестерол3.00 лв.
20 Триглицериди3.00 лв.
21 Мастен профил (триглицериди, холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL –фракции}10.00 лв.
22 Калий3.50 лв.
23 Натрий3.50 лв.
24 Хлор3.50 лв.
25 Йонограма (K, Na, Cl}8.00 лв.

Сумата за определените мед. услуги се заплаща в касата на болницата.