Бърза помощ

Информация за пациента

В Клинична лаборатория на УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” изследвания могат да Ви бъдат направени:

 • без заплащане, ако сте приет за лечение в болницата, по преценка на лекуващият лекар;
 • с направление /без заплащане/ от Вашия общо практикуващ лекар или специалист, след представяне на направлението в МЦ към болницата;
 • по Ваше желание чрез заплащане по ценоразписа на болницата за всички изследвания, работени в лабораторията.

Как ще Ви бъде взета кръв за назначеното Ви лабораторно изследване?

В клинична лаборатория вземането на венозна кръв за изследване се извършва от високоспециализирани и опитни медицински лаборанти със затворена система. Затворената система за вземане на венозна кръв се състои от еднократни епруветки и игли и не носи риск за Вашето здраве. Ако трябва да Ви бъде взета капилярна кръв, вземането също се извършва с еднократни игли или ланцетки.

Ще Ви бъдат взети няколко епруветки според вида на назначеното Ви лабораторно изследване, а именно:

 • за хематологични изследвания и амоняк - епруветка с лилава запушалка
 • за коагулация - епруветка със синя запушалка
 • за СУЕ - епруветка с черна запушалка
 • за лактат и алкохол в кръвта - епруветка със сива запушалка
 • за повечето клинично-химични изследвания - епруветка с жълта запушалка

Какво трябва да знаете след приключване на вземането на кръв?

 • притискайте за няколко минути поставеният Ви от медицинския лаборант тампон, за да избегнете образуването на хематом и за да се възстанови венозната стена;
 • ръката Ви трябва да бъде изпъната (не я свивайте в лакътя).

Какво трябва да знаете при назначено изследване на урина?

 • Използва се първата сутрешна урина;
 • Взема се урина от средна струя и се донася незабавно в лабораторията;
 • Ползват се абсолютно чисти чашки за урина

КАЧЕСТВОТО на Вашите резултати се гарантира от:

 • съвременна, високотехнологична лабораторна апаратура, производство на водещи в областта си производители (Beckman Coulter-USA, ABBOT, Grifols-EU);
 • от висококвалифициран, опитен персонал;
 • от ежедневен вътрешно-лабораторен контрол ;
 • от успешно участие във Външна система за оценка на качеството (национален и международен контрол), за което лабораторията притежава съответните сертификати.

Резултатите от назначените Ви лабораторни изследвания се получават лично от Вас или от личния (лекуващия) лекар, в деня, в който Ви е взет материала за изследване.

При предоставен e-mail адрес бихте могли да получите резултатите си и по интернет в деня, в който Ви е взет материала за изследване.

При плащане на касата на Болницата Вие имате възможност да получите компетентна интерпретация на Вашите резултати от лабораторните специалисти в КЛ.

Резултатите от Вашите изследвания са конфиденциална информация и никой няма право на достъп до тях, освен упълномощено от Вас лице.