Бърза помощ

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория към УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности, като: кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

Задачата ни, обусловена от обществената значимост на дейността на УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов”, като цяло, е да доставим на клиентите си резултатите от изследванията им качествено, възможно най-бързо и на достъпна цена.

Високите постижения при обслужване на клиентите ни са резултат от колективните усилия и ангажираността на всички членове на екипа.

Висококвалифицираният кадрови потенциал и отличната материално-техническа база на Клинична лаборатория са организирани в две профилирани лаборатории - спешна и стационарна.

 • СПЕШНА ЛАБОРАТОРИЯ /127 к-т в поликлиниката/ - денонощно обслужване на пациентите;
 • СТАЦИОНАРНА ЛАБОРАТОРИЯ – денонощно се извършват лабораторните изследвания, както на лежащо болните, така и на амбулаторните пациенти.
Клинична лаборатория Клинична лаборатория Клинична лаборатория

Дейноста ни е разпределена, както следва:

 • Сектор „ХЕМАТОЛОГИЯ” (Апарати: Cell Dyn 1700; Cell Dyn 1800; Medonic, Sedi 15)

Лабораторни изследвания:

 1. Кръвна картина с 18 показателя
 2. Морфология на еритроцитите
 3. Ретикулоцити
 4. Диференциално броене на левкоцити – микроскопско
 5. Скорост но утаяване на еритроцитите
 • Сектор „КОАГУЛАЦИЯ” (Апарати:ACL TOP 500; Q-Grifols)

Лабораторни изследвания:

 1. Протромбиново време (PT)
 2. АРТТ
 3. Фибриноген
 4. Д-димер
 5. Фактор VIII
 6. Фактор IX
 • Сектор „БИОХИМИЯ  И  ИМУНОЛОГИЯ” (Апарати:  DxC660i; Synchron CX9Pro; Access 2 / BECKMAN COULTER/)
 1. Чернодробни  лабораторни изследвания: (Албумин, алкална фосфатаза,  АЛАТ,  АСАТ,  ГГТ,  общ и директен билирубин, общ белтък, ЛДХ, Амоняк, холинестераза)
 2. Бъбречни - лабораторни изследвания: (Албумин, урея, калций, креатинин, глюкоза, микроалбумин, калций,фосфор)
 3. Сърдечни маркери - лабораторни изследвания: (Креатинкиназа, СК-МВ /Mass/, Tропонин I (Accu TnI®Troponin I), Дигоксин)
 4. Липиди- лабораторни изследвания: (Общ холестерол, Триглицериди, Директен  HDL – холестерол,  LDL холестерол, VLDL-холестерол)
 5. Диабет - лабораторни изследвания: (Глюкоза, Гликиран хемоглобин, Микроалбумин, Микро Тотал протеин (в урина и ликвор), Инсулин)
 6. Анемия – лабораторни изследвания: (Желязо, ЖСК, Трансферин, Феритин, Витамин В12)
 7. Лекарства и Опиати - лабораторни изследвания: (Ацетаминофен, Салицилати, Карбамазепин, Теофилин, Амфетамини, Бензодиазепин, Канабиноиди, Кокаинови метаболити, Метадон, Опиати, Етилов алкохол)
 8. Репродуктивни хормони - лабораторни изследвания: ( hFSH, hLH,  естрадиол, прогестерон, пролактин, тестостерон)
 9. Тироидни - лабораторни изследвания: (FT4, hTSH, Thyroglobulin Ab II, TPOAb)
 10. Костен метаболизъм - лабораторни изследвания: (PTH)
 11. Остро-фазови белтъци: (С-реактивен протеин)
 12. Йонограма: (Калий, Натрий, Хлор, Йонизиран Калций)
 13. Други изследвания: (Амилаза, Лактат, Магнезий, Пикочна киселина)
 • Алкално-киселинно равновесие /AKР/:  (Апарати: ABL 5 / Radiometer /)
 • УРИНА:
 1. Общо изследване: Относително тегло, рН-реакция
 2. Химическо изследване: Белтък, Захар, Кетонни тела, Билирубин, Уробилиноген, Кръв
 3. Микроскопско изследване: Седимент