Бърза помощ

Начало / Структура / Други дейности / Отделение ушно, носно, гърлени болести / Прегледи. Диагностика

Прегледи. Диагностика

В отделението се извършват стандартните уши, нос и гърло прегледи, директна и индиректна ларингоскопия, отоневрологични изследвания, фибробронхоскопски изследвания, биопсични изследвания, аудиометрии, тимпанометрии, отоневрологично изследване.