Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина


В структурата работят 7 кинезитерапевти, 6 ерготерапевти, 18 рехабилитатори и 2-ма санитари. Всички те са с много висока квалификация, активно участват във всички етапи на лечебния процес, обучени да работят с всички нозологии по най-модерни методики. Персоналът притежава надграждащи дипломи и сертификати.


д-р Красимира Милчева Казалъкова

Доц. д-р Красимира Казалъкова - началник отделение

 • Завършва медицина в МУ гр. София през 1986 г.
 • Общ стаж – 26 години, от 1998г – работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”
 • Специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина” от 1989г
 • Магистърска степен по „Зравен мениджмънт” от 2007г.
 • Над 20 публикации в български и чужди списания.
 • Ежегодни участия във форуми, симпозиуми и конгреси с международно участие.
 • Член на българската Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина за болнична помощ.
 • Владее английски и руски език.

Начало на страницата

Теодора Георгиева Влахова

Старши рехабилитатор Теодора Влахова

 

 • През 1994 г. завършва Медицински колеж "Йорданка Филаретова" със специалност "Рехабилитатор".
 • От 26.04. 1994 г. работи в Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Целият й професионален път се развива в "Пирогов".
 • През 2015 г. преминава  следдипломно обучение по "Взаимоотношения и конфликти в медицинската практика".
 • През 2016г г. преминава  следдипломно обучение по "Качество на здравните грижи".
 • От същата година е член на Съвета по качество на Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи.
 • Теодора Влахова има участия с доклади в различни конгреси и научни форуми.

Начало на страницата