Бърза помощ

ОБУЧЕНИЕ

Отделението е база за обучение на студенти.

Има сключен договор с МА гр. София за платена специализация на лекари, стажанти и студент на Национална Спортна Академия –гр. София, стажанти и студенти на Медицински колеж "Й. Филаретова" – гр. София, стажанти и студенти на Медицински Университет – рехабилитатор-ерготерапевт, гр. София.

Ежемесечно се провеждат презентации на фармацевтични фирми.