Бърза помощ

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Прием в отделението

Отделението има разкрити 12 легла в Секция по ортопедия и травматология, в Секция по Неврохирургия и в Секция Вътрешни болести, които приемат пациенти по клинични пътеки.


Клинични пътеки

Отделението работи със стационарни пациенти по 4 клинични пътеки. Има сключен договор с НЗОК за амбулаторни болни с направление от личния лекар за преглед при специалист.

  1. Клинична пътека № 237 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
  2. Клинична пътека № 238 - Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
  3. Клинична пътека № 244 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат – травматични
  4. Клинична пътека № 241 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

Пълен списък на клиничните пътеки