Бърза помощ

Клинична компетентност

Отделението осъществява компетентна ранна рехабилитация на всички хоспитализирани пациенти в цялата Болница. Разполага със средства за лечение на всички заболявания:

  1. травматологични (детски и възрастни),
  2. хирургични,
  3. гинекологични,
  4. урологични,
  5. септични,
  6. пациенти със изгаряния,
  7. детски коремни и гръдни и др.