Бърза помощ

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделението се намира в централния корпус на Болницата. Разполага с ЛФК салон за деца, ЛФК салон за възрастни пациенти, физиотерапия с електро- и светлолечение, помещение за лазертерапия, помещение за парафино- и луголечение.Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделението разполага с високотехнологична апаратура, работи с модерни методики.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Осигурено е ежедневно 12 часово лечение и дежурства в почивни и празнични дни.


Предимства за пациента

Отделението е част от болница с уникални звена и поради естеството си на работа – спешността, изключително внимание представлява ранната рехабилитация на пациентите с цел по-бързо социализиране и недопускане на инвалидизиране.