Бърза помощ

Начало / Структура / Други дейности / Болнична аптека / Персонал

Персонал на аптеката

Болнична аптека


Персоналът на аптеката наброява общо 15 специалиста – десет маг. фармацевта и пет пом. фармацевта. Помощният персонал се състои от десет души и един оператор – автоклавчик.


Кремена Лъчезарова Александрова

маг.–фармацевт Кремена Лъчезарова Александрова - Управител на аптеката

  • Завършва висше образование в МА – София, фармацевтичен факултет през 2005 г.

Начало на страницата