Бърза помощ

Екип на отделението

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина


д-р Адриана Антонова Иванова

д-р Адриана Антонова - н-к отделение

 • Завършва медицина в МА – София през 1981г.
 • Стаж:
  •   ХЕИ – Петрич и Перник от 1984г  като завеждащ Епидемиология;  
  • Работи в дирекция ПЕК отдел БХЕ сфера на дейност контрол по Назокоминални инфекции и организационно методична помощ към всички университетски, многопрофилни и общински болници и МЦ в гр.София.;
  • От 2008г. Работи в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” като лекар по контрол на инфекциите и консултант във всички к-ки по превенцията на Нозокомиалните инфекции.
 • Оглавява хигиенно епидемиологично отделение /ХЕО/
 • Специалности: епидемиология на ЗБ – 1984г
 • Участия в международни и национални форуми – конференци, конгреси, програми с доклади, семинари и научни разработки.
 • Член на БЛС и асоциация по превенция и контрол на НИ – „БУЛНОЗО”
 • Владее английски, руски и френски език
 • Допълнителна квалификация
  • завършва традиционна китайска медицина във ВИФ /НСА/ -1995г.
  • основен курс със сертификат по трудова медицина - 2002г.

Начало на страницата