Бърза помощ

ЕКИП НА ТРЕТА ТРАВМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА


Доц. д-р Михаил Ивов Рашков - Началник на Трета травматологична клиника

Начало на страницата

Д-р Иван Георгиев

Д-р Иван Георгиев - Лекар-ординатор

 • Медицински университет - София(магистър по медицина);
 • 2001 - 2002 GP – ceмеен лекар ДКЦ 21 – София;
 • 2003 - 2006 Медицински представител MSD(Merck Sharp & Dohme Idea ink.), отдел Остепороза и костно- метаболитни заболявания;
 • 2006 - 2012 УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, к-ка по Детска травматология;
 • УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, III-та Травматологична к-ка.
 • Курсове и квалификации: АО – основен курс/София, 2011/; Ортопедия – основен курс; Травматология – основен курс; Effective presentation skills; Round table, Selling skills/1,2,/
 • Езикови умения English – intermediate level

Начало на страницата

Д-р Снежа Бахарова-Рашидова

Д-р Снежа Бахарова-Рашидова – интернист, кардиолог

 • Завършила МА София - специалност Медицина;
 • Специалист по Вътрешни болести и Кардиология;
 • Работи в Институт Пирогов от 1991 година в Секциа по Ортопедична травматология.

Начало на страницата

Д-р Антоан Едмонд Рафаелян

Д-р Антоан Едмонд Рафаелян

 • Завършил МУ София 2004г.;
 • Работи в Института към 3та Травматологична клиника от 2006 g.;
 • Специализант по специалност ортопедия и травматология 2009г.;
 • АО курс Оперативен мениджмънт на фрактурите "Основен"2009г Синая Румъния;
 • АО курс Оперативен мениджмънт на фрактурите "Напреднали"2011г. Малта.

Начало на страницата

Д-р Кристиан Илиев Григоров

Д-р Кристиан Илиев Григоров

 • Завършил МУ София 2003г.;
 • Работи в Института към 3та Травматологична клиника от 2008г.;
 • Специализант по специалност ортопедия и травматология 2009г.;
 • АО курс Оперативен мениджмънт на фрактурите "Основен"2009г. Синая Румъния;
 • АО курс Оперативен мениджмънт на фрактурите "Напреднали"2011г. Малта.

Начало на страницата

Ст. мед. сестра Нели Иванова Илиева

Старша мед. сестра Нели Иванова Илиева

 • Завършила медицински институт „Йорданка Филаретова” през 1991г.  със специалност медицинска сестра „общ профил”;
 • От 1991г. работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД в централен операционен блок към сектор травматология;
 • През 1995г. се премества в III-та травматологична к-ка, където работи до сега;
 • В клиниката работи осем години като превързочна сестра и от 2008г. е назначена като старша медицинска сестра;
 • Има придобито свидетелство за професионална кфалификация „здравен мениджмънд” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов през 2008г. Член на БАПЗГ.

Квалификации по:

 • Съвременни тенденции в лечението на рани;
 • Специализирани здравни грижи в спешната хирургия;
 • Поддръжка на хирургични инструменти на „Ескулап”, оптимизиране на работния процес;
 • ”Управление на човешките ресурси в сферата на здравните грижи”.

Начало на страницата