Бърза помощ

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Прием в клиниката

Денонощен прием по спешност – Спешен травматологичен кабинет в поликлиниката на УМБАЛСМ "Пирогов" (108-ми кабинет, тел.: 9154251). Оказва се спешна травматологична помощ на абсолютно всички пострадали граждани, обърнали се към екипа в кабинета. Екипът на клиниката работи по утвърден месечен график.

Контолен кабинет на клиниката - 123-ти кабинет, в поликлиникат на УМБАЛСМ „Пирогов“, тел.: 9154513.( Кабинетът работи, в дните, в които екипът на клиниката е дежурен в 108-ми кабинет). Извършват се и прегледи и рентнгенографии с талони на НЗОК. За справка за работното време на контролния кабинет – тел.: 9154227 или 9154513.


Клинични пътеки

Трета клиника по ортопедична травматология работи по следните клинични пътеки:

 1. кп 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни травми
 2. кп 204 Периферни и черепномозъчни нерви - оперативно лечение
 3. кп 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем сложност на таза и долния крайник
 4. кп 216 Оперативни процедури с алопластика на колянна и тазобедрена става
 5. кп 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
 6. кп 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
 7. кп 219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
 8. кп 220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
 9. кп 221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
 10. кп 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
 11. кп 223 Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
 12. кп 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат

Пълен списък на клиничните пътеки