Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ. ДИАГНОСТИКА.

Прегледи

Първичните прегледи на травматично болни пациенти се извършват в Спешния кабинет по ортопедична травма в поликлиниката на УМБАЛСМ "Пирогов" (108-ми кабинет, тел.: 915 42 51).

Клиниката разполага и с манипулационна зала, оборудвана с ортопедична маса и реннтгенова скопична апаратура, както и с хирургична зала за малки оперативни интервенции, в съседство със спешния кабинет в поликлиниката на болницата.

Извършват се първични и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием, по определен график в контробниия кабинет на клиниката (123-ти кабинет, тел.: 9154513), в поликлиниката на УМБАЛСМ "Пирогов".


Диагностика

Трета клиника по ортопедична травматология има възможност за:

 • Рентгеноскопия и рентгенография;
 • Ангиография;
 • Артрография и други контрастни изследвания;
 • Компютърна аксиална томография;
 • Ядрено-магнитен резонанс;
 • Определяне на костна плътност;
 • Ехография;
 • Клинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Патологична лаборатория;
 • Тъканна банка.