Бърза помощ

ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКАТА

I-ва група. Операции с много голям обем и сложност:

  • Оперативно лечение на фрактури на горния крайник;
  • Оперативно лечение на фрактури на таза и долния крайник;
  • Ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави.

II-ра група. Операции със среден обем и сложност:

  • Оперативно лечение на фрактури в областта на китката и ръката;
  • Оперативни лечение на фрактури и ортопедични заболявания в областта на ходилото.

III-та група. Неоперативно лечение на фрактури.