Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ. ДИАГНОСТИКА

Прегледи

Извършват се първични (спешни) и вторични медицински прегледи по линия на НЗОК, на ЗОФ, както и свободен платен прием.

Екипът на килиниката се състои от 12 лекари. От тях 9 иматпридобита специалност по "Ортопедия и Травматология", които са високо квалифицирани и с дълъг професионален опит.


Диагностика

  • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания,  компютърна аксиална томография и ЯМР;
  • Хематологична и биохимична лаборатории;
  • Микробиологична лаборатория.