Бърза помощ

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Лекарите от Втора клиника по ортопедична травматология активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Компетентността в ортопедичната травматология означава устойчиво, адекватно и умело решаване на ортопедични и травматологични проблеми.


Хирургична компетентност

Във Втора клиника по Ортопедична Травматология се извършват рутинно:

  1. Операции за открити репозиции и метални остеосинтези на фрактури при дълги тръбести кости(бедрена, раменна, костите на подбедрицата;
  2. Операции за открти репозиции и метални остеосинтези при вътреставни фрактури (раменна става-колянна става-глезенна става-китка);
  3. Операции за лечение на незараснали фрактури;
  4. Операции за корекция при лошо зараснали фрактури;
  5. Ендопротезиране на големи стави(тазобедрена, колянна, раменна);
  6. Коригиращи операции при дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат(халукс валгус, пръст-чукче, гонартроза);
  7. Артроскопия на големи стави(тазобедрена, колянна, глезенна);
  8. Реконструкция на предна кръстна връзка на коляно и ротаторен маншон на раменна става.