Бърза помощ

Екип на Четвърта травматологична клиника


Доц. Д-р Диян Енчев Милушев

проф. д-р Диян Енчев Милушев – Началник на Четвърта траватологична клиника

 • Зашършил медицина в Медицински университет – София.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Квалифициран в: тазова и ацетабуларна хирургия; протезиране на тазобедрена и колянна стави; протезиране на лакътна става; минимално инвазивна фиксация на фрактурите; реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
 • Специализации в Швейцария, Япония, САЩ.
 • Повече от 40 участия в семинари.
 • Научни трудове – 45.
 • Председател на АО Травма – България
 • Член на БОТА, EFFORT, AAOS

Начало на страницата

Д-р Марчо Марков

Д-р Марчо Марков – главен асистент

 • Зашършил медицина в Медицински университет – Плевен.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в Университетска б-ца - Плевен
 • Квалифициран в: протезиране на тазобедрена и колянна стави; минимално инвазивна фиксация на фрактурите; лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници; артроскопска хирургия
 • Специализация в Швейцария.
 • Член на БОТА, АО Травма – България, EFFORT.

Начало на страницата

Д-р Емил Йорданов

Д-р Емил Йорданов – главен асистент и шеф екип към Четвърта травматологична клиника

 • Зашършил медицина в Медицински университет – София.
 • Специалност Хирургия И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Шеф на спешния екип в клиниката
 • Квалифициран в: протезиране на тазобедрена и колянна стави; минимално инвазивна хирургия при протезиране на тазо-бедрена става; лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
 • Специализация в Швейцария
 • Член на БОТА

Начало на страницата

Д-р Борис Кюркчиев

Д-р Борис Емилов Кюркчиев - асистент към IV клиника по ортопедия и травматология

 

 •  Роден на 28.02.1980г. в гр. Кюстендил.
 • През 1999г. завършва ЕГ "Д-р Петър Берон"- Кюстендил с отличие.
 • През 2005г. завършва медицина в МУ- София.
 • Три години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", където работи и понастоящем.
 • През 2013г. придобива специалност по "Ортопедия и травматология".
 • От април 2015г. е асистент към Четвърта травматологична клиника.
 • Специалист в областта на спешната травматология, лечение на политравмени пациенти, фрактури на горните и долните крайници, ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави.
 • Д-р Кюркчиев е преминал специализирани курсове в Израел и Белгия.
 •   Членува в:

1. Български лекарски съюз от 2005г.
2. Българската Ортопедично-Травматологична Асоциация  /БОТА/ от 2009г.
3. AO Foundation Europe от 2011г.

 • Специалистът взима редица участия в национални и международни симпозиуми и конгреси. Той е автор и съавтор на публикации във водещи български и международни специализирани медицински издания.
 • д-р Кюркчиев владее френски и английски.
   

Начало на страницата

Д-р Илиан Алексиев

Д-р Илиан Алексиев

 • Зашършил медицина в Медицински университет – София.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Квалифициран в: лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
 • Специализация в Израел
 • Осонвен АО Травма курс
 • Член на БОТА

Начало на страницата

Д-р Владимир Велков

Д-р Владимир Велков

 • Зашършил медицина в Медицински университет – Плевен.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Квалифициран в: лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници; артроскопска хирургия.
 • Осонвен АО Травма курс
 • Член на БОТА

Начало на страницата

Д-р Биркан Ахмедов

Д-р Биркан Ахмедов

 • Зашършил медицина в Медицински университет – Стара Загора 2004 г.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Квалифициран в: минимално инвазивна фиксация на фрактурите; лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
 • Специализация в Турция
 • Член на БОТА, на TOTBID
 • Осонвен АО Травма курс

Начало на страницата

Д-р Александър Илиев

Д-р Александър Илиев

 • Зашършил медицина в Медицински университет – София.
 • Специализира Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 •  АО Травма курс за напреднали.
 • Член на БОТА

Начало на страницата