Бърза помощ

Екип на Първа травматологична клиника


д-р Виктор Рангелов Спасов

Д-р Виктор Рангелов Спасов временно-изпълняващ длъжността началник на Първа травматологична клиника

 • Завършва английска гимназия през 1991 година.
 • През 1997 година завършва медицина във ВМИ-София.
 • От 1999 година започва работа в МБАЛ „Пирогов”, където работи и до днес. Придобива специлност „Ортопедия и травматология” 4 години по-късно. 
 • От месец Февруари 2017 г. е в.и.д. началник на Първа травматологична клиника.
 • Специализира Артропластика на големи стави и артроскопски хирургия.
 • Преминал е курсове по:
  • 2013г. – ендопротезиране на големи стави в Париж, Франция
  • 2012 г. – реконструктивна хирургия на ходило в Женева, Швейцария
  • 2012г. – придобива Сертификат по артоскопска хирургия
  • 2010 г. – Клинична специализация в Университетска болница „Джеймс Пейджит”, Норфолк-Англия
  • 2008 г. – придобива сертификат по ендопротезиране на големи стави
  • 2008 г. – курс по миниивазивно протезиране на големи стави – Виена
  • 2007 г. – AO Курс за напреднали по оперативно лечение на фрактури, АО Фондация  
  • 2006 г. - DePuy, Съвременни системи за протезиране на тазобедрена и колянна става
  • 2006 г. – завършва курс по „Гонартроза- оперативно лечение”, Медицински Университет, София
  • 2005 г. – Курс по „Протезиране на тазобедрена става”, Медицински Университет, София
  • 2000 г. - АО курс „ Принципи при оперативно  лечение на фрактури” - АО Фондация
 • Има интерес в областтта на хирургия на долен крайник.        
 • Член е на БЛС, БОТА, ЕФОРТ, ЕСКА.
 • Владее английски език.

Начало на страницата

д-р Христо Ванцети Христов

д-р Христо Ванцети Христов

 • Завършил медицина 1999 г. в МУ-София
 • Стаж в ортопедично отделение МБАЛСМ гр. Дупница 1999-2001г.
 • Стаж в ЦСМП в гр. Бобов Дол и гр. Дупница 2001-2003г.
 • Специализант по ортопедия и травматология към I-ва травматологична клиника; - "Пирогов" 2003-2007г.
 • Ординатор към клиника по Детска травматология - "Пирогов" 2007-2009г.
 • Призната специалност по ортопедия и травматология 2008г.
 • Ординатор към I-ва травматологична клиника - "Пирогов" от 2009г.
 • Квалификации:
  • Сертификат по ендопротезиране
  • Сертификат по артроскопия
  • Сертификат по микрохирургия

Начало на страницата

д-р Кирил Стоянов Захов

Д-р Кирил Стоянов Захов

 • Завършил медицина през 1982 година – МА, София.
 • От 1982 до 1986 година е ординатор травматолог в Окръжна болница, Благоевград.
 • През 1986 година започва работа в УМБАЛ „Пирогов” като ординатор в I-ва травматологична клиника .
 • През 1992 година придобива специалност „Ортопедия и травматология”.
 • Специализации в Япония и Холандия.
 • Делегат на Учредителния събор на БЛС-2000г.
 • В периода 1999-2003 година е секретар на БЛС-„Пирогов”.
 • Владее руски и английски.

Начало на страницата

Д-р Николай Цонев

Д-р Николай Цонев - главен административен лекар на Първа травматологична клиника

 • Завършил медицина в Медицински университет – София.
 • Специалност по Ортопедия и травматология в И-т „Н. И. Пирогов”.
 • Квалифициран в: протезиране на тазобедрена и колянна стави; минимално инвазивна хирургия при протезиране на тазо-бедрена става; минимално инвазивна фиксация на фрактурите; лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.
 • Специализация в Австрия, Швейцария.
 • Член на БОТА, АО Травма – България.

Начало на страницата

Ст.м. с. Надежда Иванова Донева

Старша мед. сестра Надежда Иванова Донева

 • Бакалавър по управление на здравни грижи;
 • Магистър по здравен мениджмънт;
 • Следдипломна квалификация за операционна сестра;
 • Следдипломна квалификация по интензивно лечение и реанимация;
 • Курс по акредитиране на лечебните заведения, участие в акредитирането на над 40 лечебни заведения.

Начало на страницата