Бърза помощ

Екип детска травматология

Детска травматология


д-р Николай Валентинов Цуцумански - временно-изпълняващ длъжността началник "Клиника по детска ортопедия и травматология"

 

 Роден на 22 октомври 1966 г. в гр. София
 
Завършил 35 Руска езикова гимназия „М. И. Калинин”, гр. София.
 
През 1994г. завършва медицина ВИМ-гр. София.
 
Целият му професионален път е в Клиниката по детска травматология, „Пирогов”.
 
В края на 1994 година започва да работи в детската травматология на „Пирогов”.
 
Придобива специалност през 2000 г.
 
През 2010 г придобива специалност по „Здравен мениджмънт”.
 
Д-р Цуцумански има опит в ръководенето на медицински центрове.
 
Ежегодно участва в конгреси в България и чужбина.
 
Член е БОТА.
 
През 2012 година и 2014 година удостоен с приза „Лекар, на когото българите вярват”.

От месец Март 2017 година е временно-изпълняващ длъжността началник клиника.

Начало на страницата

Д-р Григор Георгиев Сиришнишки

Д-р Григор Георгиев Сиришнишки - шеф екип

 • Образование:Завършва медицина в МА-София през 1989 г.
  • Демонстратор по анатомия 1985 - 1987 г.
 • Професионални назначения:
  • 1990 - 1991 Лекар в МБАЛ "Св. Врач“ – гр. Сандански
  • От 1991 Лекар в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 1997 г.
 • Курсове: Спешна медицина, 1992 г.

Начало на страницата

Д-р Николай Петков Узунов

Д-р Николай Петков Узунов

 • Образование:Завършва медицина в МА-София през 1996
 • Професионални назначения: От 1989 лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 2005
 • Курсове:
  • 2000 – Сертификат: Физиотерапия и рехабилитация
  • 2003 – AO Course – Principles of operative fracture treatment
  • 2006 – AO Course – Advances of operative fracture management
  • 2010 – Здравен мениджмънт

Начало на страницата

Д-р Здравко Славиев Дренчев

Д-р Здравко Славиев Дренчев

 • Образование:З авършва медицина в МУ-София през 2009
 • Професионални назначения: От 2010 – Лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • От 2012 – Лекар в  Клиника по детска травматология - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • Специализации и курсове: Специализант по ортопедия и травматология от 2012

Начало на страницата

Д-р Златин Пламенов Пенев

Д-р Златин Пламенов Пенев

 
Лекар в Клиника по детска ортопедия и травматология от 2012
 
Специализант по ортопедия и травматология от 2013
 
Асистент към Катедра по Спешна медицина към Медицински Университет - София
 
Курсове:
2015 - AO Basic Principles of Fracture Management
2016 - AO Advanced Principles of Fracture Management
 
През 2016 година получава приз на в-к "24 часа" - "Лекар, на когото българите вярват".

Начало на страницата

Д-р Явор Бисеров Пукалски

Д-р Явор Бисеров Пукалски

 • През 2005 г. завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” - София.
 • През 2011 г. завършва медицина в МУ-София.
  • Професионални назначения:
  • 2005 – 2011 Здравен работник – ВМА-София
 • От 2012 – Лекар в  Клиника по детска травматология - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • От 2015 г. д-р Пукалски е асистент към Клиниката по детска травматология.
 • Курсове:
  • 2008 г. -Иновационни образователни технологии в медицинското образование и методология на научните изследвания
  • Участие в ICMS 2006 - " VII INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICAL SCIENCES", 2006 г.
   -ПЪРВА НАГРАДА за "НАЙ-ДОБЪР ДИЗАЙН НА ПРОЕКТ:
  •  ICMS 2007 - " VI INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICAL SCIENCES", 2007 г.
   -ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „PROBLEM-SOLVING ORIENTED LEARNING IN CHEMISTRY - EXAMPLE OF A CLINICAL CASE WITH VITAMIN C
   DEFICIENCY” ICMS 2007
 • 2014 г. - завършен курс "МИКРОХИРУРГИЯ" в Гърция.
 • д-р Явор Пукалски владее английски и руски. 

Начало на страницата

Ст.м.с Любка Борисова Балабановa

Старша мед.сестра Любка Борисова Балабановa

 • Бакалавър по управление на здравни грижи и преподавател по здравни грижи в медицински колеж
 • Специализант по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена и превенция и контрол на нозокомиалните инфекции
 • Специалист с придобита специалност по болнична хигиена

Начало на страницата