Бърза помощ

Екип детска травматология

Детска травматология


Д-р Атанас Кацаров

Д-р Атанас Кацаров - изпълняващ длъжността Началник клиника по детска ортопедия и травматология

 

 • Завършва средно образование в Софийската математическа гимназия през 1992г.
 • Завършва медицина през 1998г. във Висшия медицински институт – гр. София.
 • През 2003г. придобива специалност по ортопедия и травматология.
 • Придобива докторска степен през 2005г., след защита на дисертационен труд.
 • От 1994г. работи в институт „Н.И. Пирогов” като волунтиер, стажант и специализант в Първа травматологична клиника-възрастни.
 • От 2004г. работи в Клиника по детска травматология.
 • От август 2014 г. е временно изпълняващ длъжността Началник клиника.
 • През 2009г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт”
 • През 2012г. - Носител на наградата „Борец за правата на пациентите” на български пациентси форум, на името на „Даниела Сеизова-в името на живота”.
 • Има повече от 30 публикации и участия в специализирани конгреси.
 • Специализира във Франция и Холандия. Говори свободно 5 езика.

Начало на страницата

Д-р Григор Георгиев Сиришнишки

Д-р Григор Георгиев Сиришнишки - шеф екип

 • Образование:Завършва медицина в МА-София през 1989 г.
  • Демонстратор по анатомия 1985 - 1987 г.
 • Професионални назначения:
  • 1990 - 1991 Лекар в МБАЛ "Св. Врач“ – гр. Сандански
  • От 1991 Лекар в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 1997 г.
 • Курсове: Спешна медицина, 1992 г.

Начало на страницата

Д-р Николай Петков Узунов

Д-р Николай Петков Узунов

 • Образование:Завършва медицина в МА-София през 1996
 • Професионални назначения: От 1989 лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • Специалност: Ортопедия и травматология - 2005
 • Курсове:
  • 2000 – Сертификат: Физиотерапия и рехабилитация
  • 2003 – AO Course – Principles of operative fracture treatment
  • 2006 – AO Course – Advances of operative fracture management
  • 2010 – Здравен мениджмънт

Начало на страницата

Д-р Здравко Славиев Дренчев

Д-р Здравко Славиев Дренчев

 • Образование:З авършва медицина в МУ-София през 2009
 • Професионални назначения: От 2010 – Лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • От 2012 – Лекар в  Клиника по детска травматология - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • Специализации и курсове: Специализант по ортопедия и травматология от 2012

Начало на страницата

Д-р Златин Пламенов Пенев

Д-р Златин Пламенов Пенев

 • Образование: Завършва медицина в МУ-София през 2009
 • Професионални назначения: От 2010 – Лекар в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Начало на страницата

Д-р Явор Бисеров Пукалски

Д-р Явор Бисеров Пукалски

 • През 2005 г. завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” - София.
 • През 2011 г. завършва медицина в МУ-София.
  • Професионални назначения:
  • 2005 – 2011 Здравен работник – ВМА-София
 • От 2012 – Лекар в  Клиника по детска травматология - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • От 2015 г. д-р Пукалски е асистент към Клиниката по детска травматология.
 • Курсове:
  • 2008 г. -Иновационни образователни технологии в медицинското образование и методология на научните изследвания
  • Участие в ICMS 2006 - " VII INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICAL SCIENCES", 2006 г.
   -ПЪРВА НАГРАДА за "НАЙ-ДОБЪР ДИЗАЙН НА ПРОЕКТ:
  •  ICMS 2007 - " VI INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICAL SCIENCES", 2007 г.
   -ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: „PROBLEM-SOLVING ORIENTED LEARNING IN CHEMISTRY - EXAMPLE OF A CLINICAL CASE WITH VITAMIN C
   DEFICIENCY” ICMS 2007
 • 2014 г. - завършен курс "МИКРОХИРУРГИЯ" в Гърция.
 • д-р Явор Пукалски владее английски и руски. 

Начало на страницата

Ст.м.с Любка Борисова Балабановa

Старша мед.сестра Любка Борисова Балабановa

 • Бакалавър по управление на здравни грижи и преподавател по здравни грижи в медицински колеж
 • Специализант по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена и превенция и контрол на нозокомиалните инфекции
 • Специалист с придобита специалност по болнична хигиена

Начало на страницата