Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки.

Прием в клиниката

Отделението има разкрити 32 легла в стаи с 2 до 4 легла.

В него се настаняват пациенти по клинични пътеки, така и свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.


Клинични пътеки:

Пирогов има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки, използвани от Клиниката по детска ортопедична травматология:

  1. кп 215 - Оперативни процедури с голям и много голям обем сложност на таза и долния крайник
  2. кп 217 - Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
  3. кп 218 - Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
  4. кп 220 - Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  5. кп 221 - Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  6. кп 222 - Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  7. кп 223 - Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
  8. кп 244 - Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат

Пълен списък на клиничните пътеки